Insats för Mididuvor - 250 eller 280-360 duvors höjd