Insats för Miniduvor - 250 eller 280-360 duvors höjd