Skytteinstruktion, prova-på, event, teambuilding - skjut lerduvor med oss i Stockholm. Vi lär dig att säkert hantera hagelgevär och att träffa duvorna samtidigt som du får en rolig och trevlig stund på skjutbanan

Inskjutning på hageltavla  Skjutbana Huddinge
Instruktör hagelskytte