DryFire Skyttesimulator

Skyttesimulatorn för klubbar och privatpersoner som vill utveckla sitt skytte genom ökad träning och med analysverktyg som visar var förbättringar kan göras. Du får omedelbar kvittens efter varje skott oavsett om det handlar om sportskytte såsom trap, skeet, sporting, kulskytte eller om du ställs inför olika jaktsituationer.

Du kan repetera de duvor eller mål du har problem med och se ner på centimetern när var du ligger fel och vad du behöver ändra på i t.ex anläggningen. Genom att upprepa och åter upprepa samma situation tränar du på ett effektivt sätt som snabbt ger resultat, tids- och kostnadseffektivt. Du använder ditt eget gevär (eller pistol) och tränar in rätt rörelsemönster samtidigt som du ser var skotten träffar för att vid behov kunna justera kolv eller riktmedel.

Du kan också gå tillbaka och spela upp varje skottsekvens för jämförelser med tidigare utfall för att se hur träning och ev justeringar har påverkat ditt skytte. Alla inställningar görs utifrån dina egna förutsättningar och de vapen du använder, t.ex ställer du in hur lång du är, hur långa pipor du använder, vilken typ av choker, vilken ammunition osv, dvs en profil som gäller för just dig. Profilen och dina resultat sparas i programmet och ev ändringar kan du göra på ett enkelt sätt om det behövs.

Det du behöver för att komma igång med din träning är:

  • Dator med minst Windows XP

  • Rum med en vägg på minst 3 meter

  • DryFire simulator – hårdvara och mjukvara

  • Ditt eget vapen

Vill man kunna variera bakgrunden så kan man addera en projektor för ökad realism.

Simulatorn kan väljas med enkelt laserhuvud eller med dubbelt. Med det dubbla laserhuvudet kan du se två mål samtidigt, t.ex doubléer på skeet, två inflygande fåglar i jaktprogrammet etc.

Alla DryFire skyttesimulatorer levereras med standard lerduvegrenar, inklusive Trap, Skeet och Sporting:

Trap: Nordisk Trap, DTL, ABT, Universal Trap/Trench, American Singles and Doubles, Olympic Singles and Doubles, DTL Double Rising, DTL Single Barrel, ATA Single 50, Olympic Double Trap Mens and Womens Schemes A/B/C.

Skeet: English, American, Olympic, English Doubles First and Second parts, America Doubles Rounds 1&3 and 2&4 as well as shoot off.

Sporting: Rabbit, Tower, Quartering, Driven, Walk up, Chandelle etc

Shooting Star: Like darts but with shotguns - originally designed to give clay shooting "TV appeal".

För att anpassa simulatorn efter dina, eller klubbens, önskemål finns flera tilläggspaket som kan vara aktuella, bl.a pistol/gevär, jakt, rörelseutvärdering, banläggning, rapportgenerator, paket för flera skyttar.

Svensk Skyttesupport, tillsammans med elitskytten i skeet, Fredrik Larsson, hjälper självklart till med sammansättningen av lämpligt paket. Kontakta oss på info@svenskskyttesupport.se eller på 0707-39 91 80

 

 

 

DryFire_skyttesimulator_träning1DryFire_skyttesimulator_träningsbild


DryFire_skyttesimulator_träning2


Skjutsimulator_dryfire_samlad_1